Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Auto Transporteren Nederland. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Diensten

2.1 Auto Transporteren Nederland biedt autotransportdiensten binnen Nederland en Europa aan.

2.2 Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren of te annuleren indien wij dit noodzakelijk achten.

3. Reservering en Betaling

3.1 Reserveringen kunnen worden gedaan via onze website, per telefoon of per e-mail.

3.2 De betaling dient volledig te zijn voldaan voor het transport plaatsvindt, tenzij anders overeengekomen.

3.3 Wij accepteren betalingen via bankoverschrijving, creditcard en iDEAL.

4. Annulering en Wijziging

4.1 Annulering van een transportreservering dient minimaal 48 uur voor de geplande ophaaltijd te gebeuren. Bij latere annulering kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

4.2 Wijzigingen in de reservering zijn mogelijk tot 24 uur voor de geplande ophaaltijd, afhankelijk van beschikbaarheid.

5. Verantwoordelijkheden en Verzekering

5.1 Wij zorgen ervoor dat uw voertuig veilig en op tijd wordt getransporteerd.

5.2 Alle voertuigen zijn tijdens het transport verzekerd tegen schade. Controleer de polis voor details en uitsluitingen.

5.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden buiten onze controle, zoals extreme weersomstandigheden, natuurrampen of overheidsmaatregelen.

6. Ophalen en Afleveren

6.1 De klant dient ervoor te zorgen dat het voertuig klaar staat op de afgesproken ophaaltijd en -plaats.

6.2 Bij aflevering dient de klant het voertuig te inspecteren en eventuele schade direct te melden aan de chauffeur.

7. Persoonsgegevens

7.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze privacy policy.

7.2 Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de transportdiensten en communicatie met betrekking tot uw reservering.

8. Klachten

8.1 Klachten over onze diensten dienen binnen 7 dagen na aflevering van het voertuig schriftelijk te worden ingediend.

8.2 Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen en streven naar een bevredigende oplossing.

9. Geschillen

9.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen worden bij voorkeur in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk is, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Auto Transporteren Nederland is gevestigd.

10. Overige Bepalingen

10.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft de rest van de voorwaarden onverminderd van kracht.

10.2 Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en zijn van toepassing op nieuwe reserveringen.

Contactinformatie

Auto Transporteren Nederland
Robijnstraat 7, 1812RB Alkmaar

085 0041192

info@autotransporterennederland.nl

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 20-06-2024